Praktisk regelteknikk

12 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, OSLO

01.03.2017 09.30 - 02.03.2017 15.45

Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

Påmelding (JUS)

-hvordan forfatte lover, forskrifter eller retningslinjer

Kursets målsetting er primært å gjøre deltakerne i stand til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger for offentlig forvaltning. 

I kurset gjennomgås emner en jurist trenger å kjenne til for å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. Kurset er praktisk innrettet og gir grunnleggende kjennskap til prinsippene i lovteknikk og til andre spørsmål som man bør være oppmerksom på i forbindelse med utarbeidelse av lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. 

Programmet veksler mellom teoretiske forelesninger og praktiske oppgaver.