Privatrettssymposiet 2019

Velkommen til Privatrettssymposiet 2019 - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

10.01.2019 10.15 - 11.10.2019 12.30

Meld deg på

Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Kort programoversikt

Torsdag 10. januar

Fredag 11. januar

Kl. 09.30 - 11.00 - Fagspesifikke sesjoner:
Alternativ 1: Regressvarianter i formueretten
Alternativ 2: EMK P1-1

Kl. 11.30 - 12.30 - Plenumssesjon:
Hagstrøms minneforelesning

Privatrettssymposiets åpne sesjoner

To av Symposiets mest sentrale sesjoner - plenumssesjonene i Gamle festsal - er åpne for alle. Velkommen!

  • Hvordan former domstolene formueretten?
    Torsdag 10.1.2019, kl. 10.15-12.00 - Gamle Festsal Justitieråd Svante Johansson (Högsta Domstolen, Sverige), Høyesterettsdommer Ingvald Falch (Norges Høyesterett) og professor Vibe Ulfbeck (Københavns Universitet)
     
  • Hagstrøms minneforelesning:  ”Avtaleloven § 36: En lille lovreform med vidtrækkende konsekvenser for nordisk avtalerett”
    Fredag 11.1.2019, kl. 11.30-12.30 - Gamle Festsal 
    Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)

Festmiddag i Professorboligen

Symposiets festmiddag avholdes i Professorboligen, Karl Johans gate 47. Middagen er åpen for alle Symposiets deltakere (påmelding/betaling påkrevd), og skal være en sosial institusjon og møteplass der deltakerne treffes og kan fortsette interessante diskusjoner ut i de små timer. Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. Bygningen er fredet etter lov om kulturminner.

Velkommen!

Symposiet søkes godkjent som etterutdanning for advokater. Husk å registrer din påmelding ved ankomst.