Privatrettssymposiet 2020

Velkommen til Privatrettssymposiet 2020 - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

09.01.2020 10.15 - 10.01.2020 12.30

Meld deg på her

Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Påmeldingsfrist 1. desember 2019. Begrenset antall plasser. Vi gjør oppmerksom på at fjorårets symposium ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen utløp. Vær derfor tidlig ute!

Se programoversikt her