Regionale meklingsseminarer for advokater og dommere - Kristiansand

Domstolsadminstrajon og de lokale domstolene og JUS inviterer til halvdagseminar/kurs i mekling.

4 juridiske timer

Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, KRISTIANSAND

29.01.2020 11.45 - 16.00

Meld deg på her

God rettsmekling oppstår i samspill mellom parter, advokater og meklere. Mekling er et eget fag, og brukernes forventninger til dommere som meklere og advokater som rådgivere i mekling blir stadig høyere.

Kurset vil være en felles aktør samling for dommere og advokater hvor fokus vil være på rolle forståelse og rollefoventninger, samt praktiske grep for å lykkes med å skape gode meklinger. Dette vil være en møteplass hvor advokatene kan dele erfaringer og diskutere hvordan mekling kan bli bedre - for å  skape grunnlag for bedre meklinger. Advokatene vil møte mekling i større grad via domstolene og det å være forberedt på hvordan mekling best mulig bør gjennomføres - gjør også at klientens interesser kan ivaretas på en bedre måte. 

Øk din forståelse gjennom deling av erfaring og innspill og bli en bedre rådgiver i mekling.

Dommerene vil ha en sesjon før felles samlingen hvor de fokuserer på meklerrollen, og særlig på hvilke praktiske virkemidler  mekleren kan bruke når meklingen er i ferd med å stoppe opp.

Mer fullstendig program legges ut senere.