Riktig og god eiendomsmegling – Fallgruver

Skyskaper

Webinar på Teams

10.11.2021 17.00 - 19.00

Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Meld deg på her

Kursets innhold

Som eiendomsmegler har du mange plikter ved gjennomføringen av et eiendomsmegleroppdrag, herunder oppgjørsoppdrag. Eiendomsmegleren er en mellommann, og har et ansvar både overfor selger og kjøper. Både eiendomsmeglerloven og -forskriften stiller krav til arbeidet.

På dette kurset vil du lære om::

• Eiendomsmeglers profesjonsansvar belyst gjennom aktuelle saker fra domstolene, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og forsikringsselskap.

• Hvorfor det er viktig å vite når du er eiendomsmegler og når du er advokat.

• Sikkerhetsstillelsen og ansvarsforsikringen for eiendomsmegling, og hva det er viktig å passe på i den anledning.

Kurset er praktisk rettet, og du vil få råd og tips om hva som er riktig og god eiendomsmegling, herunder riktig gjennomføring av oppgjørsoppdrag.

Arbeidsform og godkjent etterutdanning

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar.
Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål underveis.

Kurset gir to eiendomstimer for Advokatforeningens medlemmer og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.

Foredragsholderne

Advokat Lena Drønnesund har lang erfaring fra eiendomsmegling, både som fagansvarlig og advokat i eiendomsmeglingsforetak, men også gjennom sin advokatvirksomhet. Drønnesund arbeider i dag som sekretariatsleder i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Advokat Per Oddvar Pallum har lang erfaring fra forsikring. Han arbeider som fagsjef i Gjensidige, med ansvar for Advokatforeningens profesjons- og styreansvarsforsikring, som leveres av Gjensidige Forsikring ASA.