Rett på sak - Et overblikk over Plan- og bygningsretten

2 juridiske timer

Bergen

17.03.2020 19.00 - 20.30

Gratis

Vi gir et overblikk over Plan- og bygningsretten. Vi gjennomgår regelverket for arealplaner, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger. I Bergen må vi også snakke om kommuneplanens arealdel (KPA). Videre diskuterer vi hvordan en byggesak gjennomføres - vi ser blant annet på både søknader, dispensasjoner og klager. Og vi diskuterer rollene til innleide konsulenter og offentlige og private utbyggere, samt kommune, fylkesmann og staten.

Advokat Harald Alfsen i Inventura Advokat AS inviterer gjester med særskilt erfaring fra ulike rettsområder. Både bakgrunn for reglene, hovedregler, eksempler og utviklingstrender vil bli berørt innenfor hvert rettsområde. Kveldens gjest er advokat Olav Pedersen i Harris Advokatfirma AS.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til harald.alfsen@inventura.no