Rett på sak – om barnevernsrett

Advokat Harald Alfsen og Advokat Mette Yvonne Larsen

Litteraturhuset, Oslo

08.05.2017 18:00 - 19:30

Gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Advokat Harald Alfsen leder den juridiske serien Rett på sak. Denne gangen har han med seg advokat Mette Yvonne Larsen. De to snakker om gangen i en barnevernssak, fra barnevernet mottar melding til iverksettelse av tiltak. De diskuterer dessuten undersøkelser, hjelpetiltak og vektlegging av prinsippet om barnets beste. Hvordan foregår omsorgsovertakelse eller annen plassering? Spørsmål sendes for forhånd til harald.alfsen@gmail.com

Kurset gir to juridiske etterutdanningstimer for advokater