Webinar om rettslig argumentasjon og prosedyreteknikk

2 juridiske timer

Webinar på Teams

24.10.2022 17.00 - 19.00

Pris: Kr 600 for medlemmer / kr 1200 for andre

Foredragsholder: Prosedyreadvokat, Anders Ryssdal

Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober 2022

Meld deg på

Kursinnhold:
Rettslig argumentasjon som verktøy utgjør en grunnleggende del av advokathåndverket. Den reneste formen for rettslige argumentasjon finner vi i den avsluttende prosedyren, men rettslig argumentasjon inngår også i innledningsforedraget og andre innlegg i retten. Muntlighetsprinsippet setter advokaten i sentrum. Oppgaven er å fange dommerens interesse og oppnå forståelse for klientens sak.

Selv om prosedyrefaget har stolte tradisjoner, må selve utøvelsen tilpasses vår tid. Dette webinaret behandler prosedyren som håndverk. De virkemidler advokaten skal og kan benytte gjennomgås utfra fagets retoriske tradisjoner, men også i lys av vår tids krav til dokumentomfang, digitalisering av bevisbildet, forhandlinger med nettmøter, bruk av moderne presentasjonsteknikk m v. Poenget er å vurdere tekniske muligheter som hjelpemidler, men uten å gå på bekostning av advokatens hovedoppgave, som er å overbevise.

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et to-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder:
Anders Ryssdal er én av Norges mest anerkjente prosedyreadvokater. Han har ført et stort antall rettssaker for norske og internasjonale domstoler, og han er rangert på topp under Dispute Resolution i Chambers 2020 og Legal 500. Anders har ført 30 saker for Høyesterett, hvorav 6 saker i plenum og storkammer. Han har bred erfaring fra voldgiftssaker, og er regelmessig voldgiftsdommer.