Internadvokatenes rolle knyttet til etterlevelse av personvernregelverket

2 juridiske timer

Advokatforeningens lokaler, Universitetsgata 9

16.02.2023 14.00 - 16.00

Pris: Kr 600 for medlemmer / kr 1200 for andre

Foredragsholder: Datatilsynets direktør, Line Coll

Påmeldingsfrist: Onsdag 15. februar 2023

Meld deg på

Dørene åpnes kl. 13:30 for registrering og enkel servering.

I et intervju med Digi fra september 2022, uttalte den nye direktøren for Datatilsynet, Line Coll, at personvernregelverket er svært komplekst. Kompleksiteten i møte mellom flere regelverk kan være en utfordring for etterlevelse i bedriftene. Coll mener det er et stort behov for en oversetterjobb mellom personvernregelverket og det som skal være operasjonelt og fungere ute i virksomhetene, og viste blant annet til hvordan Datatilsynet kan bidra for å gjøre personvernregelverket forståelig for bedriftene.

Men hva med internadvokatenes rolle?

Vi har invitert Line Coll til å snakke om operasjonalisering av regelverket i bedriftene. Hvilke forventninger har Datatilsynet til den jobben som skal gjøres, hvordan kan bedriftene jobbe smartest mulig i arbeidet med etterlevelse av regelverket, og hvordan kan internadvokatene spille en rolle i dialog med ledelsen, personvernombudet og de som håndterer personopplysninger i det daglige?

Lina Hellenes fra Jotun og Charlotte Thuesen fra DNB vil innlede om temaet, og vil invitere til diskusjon i etterkant av foredraget.

Digital deltakelse
Hvis du ønsker å følge kurset digitalt kan du melde deg på her.