Ryssdalseminaret 2020

Årets seminar har tre temaer: Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien.

Litteraturhuset

26.10.2020 09.00 - 15.30

Les mer og meld deg på her

 26. oktober finner det årlige Ryssdalseminaret sted, som arrangeres av PluriCourts ved Universitetet i Oslo og Domstoladministrasjonen. Seminaret har tre temaer: markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien. Robert Spano, president i Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, vil blant annet snakke om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens nasjonale betydning.

Seminaret tar først og fremst sikte på dommere og forskere, men er åpent for alle.

På grunn av koronasituasjonen vil det kun være et begrenset antall tilgjengelige plasser. Seminaret vil imidlertid også strømmes, mer informasjon om dette kommer. Endringer i programmet kan forekomme.