Frokostwebinar om advokatvirksomhet, GDPR og EU-domstolens Schrems II-avgjørelse

2 juridiske timer

Webinar på Teams

15.02.2023 08.00 - 10.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for ikke medlemmer

Foredragsholder: Advokat, Thomas Olsen

Påmeldingsfrist: Onsdag 15. februar 2023

Meld deg på

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av  personvernreglene.

Hvem passer kurset for?
Alle som trenger en introduksjon om personvern og regelverket.

Hva lærer du?
Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om kravene som gjelder for advokatfirmaers behandling av personopplysninger. Med utgangspunkt i Advokatforeningens GDPR-veileder gir kurset oversikt over EUs personvernforordning (GDPR) og hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse. Foredragsholder vil også snakke om EU-domstolens Schrems II-avgjørelse.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder
Advokat Thomas Olsen er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Olsen har doktorgrad i personvernrett fra Universitet i Oslo og har tidligere vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Han har vært med å utarbeide Advokatforeningens GDPR-veileder og er en av forfatterne til Personvernhåndboken (Gyldendal).