Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Kurset gir deg en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Børs.

7 juridiske timer

Oslo Børs, Tollbugata 2, OSLO

13.10.2020 08.30 - 16.00

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av fagutvalget i JUS i samarbeid med Oslo Børs.

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.