Sør-Rogaland krets: Arbeidsgiverens prosessrisiko i oppsigelsessaker

2 juridiske timer

Digitalt

14.01.2021 17.00 - 18.30

Medlem: kr 500 Andre: kr 700

Meld deg på her

Som advokat for arbeidsgiver i en oppsigelsessak er det viktig å være klar over hvilken prosessrisiko arbeidsgiveren løper. I dette webinaret ser senioradvokatene Ingvild Hachvaag-Andersen og Ida Brabrand fra Brækhus advokatfirma nærmere på hvilke bevisregler som gjelder ved oppsigelse av en arbeidstaker. De går gjennom hva arbeidsgivers advokat bør vektlegge for å finne ut hvilken risiko det innebærer å ikke oppnå et forlik i saken. Vil oppsigelsen stå seg rettslig? De behandler følgende temaer:

  • Hvilke krav kan arbeidstaker fremme under en oppsigelsessak?
  • Hva er de rettslige utgangspunktene når retten skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller usaklig?
  • Hvilke momenter vektlegger retten ved den nærmere vurderingen i de ulike typetilfellene?
  • Hvilke bevisregler gjelder for rettens bevisvurdering, og hvilke bevis er særlig viktige?
  • Hvilken saksomkostningsrisiko løper arbeidsgiver ved å la saken gå til retten?

Foredragsholdere: Senioradvokat Ingvild Hachvaag-Andersen og senioradvokat Ida Brabrand, Brækhus Advokatfirma DA

Påmeldingsfrist: 13. januar 2021