Sør-Rogaland krets: Dypdykk i utvelgelsesprosessen ved nedbemanning

2 juridiske timer

Webinar

29.04.2021 17.00 - 18.30

Pris: Kr 400 for medlemmer / kr 1200 for andre

Meld deg på her

Når arbeidsgiver skal redusere i antallet ansatte er en vesentlig del av nedbemanningsprosessen selve utvelgelsen av ansatte som skal vurderes for oppsigelse, og det er ofte nettopp denne delen av prosessen som skaper tvist ved nedbemanninger. Saklighetskravet gjelder så vel i utvelgelsesprosessen, som ved selve grunnlaget for nedbemanningen. I dette webinaret vil vi gjøre et dypdykk i utvelgelsesprosessen. Vi vil se nærmere på utvalgskretsene, og hva som skal til for at arbeidsgiver skal kunne begrense utvalgskretsen. Videre vil vi se nærmere på utvelgelseskriterier som brukes blant arbeidsgivere, herunder blant annet hva som egentlig ligger i kriteriene kompetanse og ansiennitet, og hvordan kriteriene virker opp mot hverandre. Sosiale forhold vil også spille inn i nedbemanningsprosesser, og vi vil også se nærmere på hvordan ulike typer sosiale forhold vil kunne spille inn i utvelgelsen blant ansatte. Webinaret vil omfatte utvelgelsesprosesser hos både tariffbundne og ikke tariffbundne arbeidsgivere.