Stemmebruk

Som jurist eller advokat har du ordet i ulike sammenhenger. I forhandlinger, kan stemmebruk avgjøre om det du sier, fremstår med tyngde og troverdighet. Hva skjer med stemmen din når du er ukomfortabel, nervøs eller stresset? Hva skjer med stemmen når du blir påvirket av situasjoner eller ikke er bevisst? Her får du en teoretisk og praktisk introduksjon til stemmebruk og stemmetrening!

5 ikke-juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

30.11.2020 09.30 - 15.15

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

I dette kurset får du en introduksjon til stemmebruk og stemmetrening. Fokuset vil være på autoritet, overbevisning og gjennomslagskraft i stemmen. Ved å trene frem din naturlige stemme, og snakke med tydeligere kraft, klang og bedre diksjon, kan du spare energi og samtidig gjøre en bedre jobb for den klienten du representerer. Å mestre egen stemme gjør deg trygg og troverdig. 

Når du skal understreke et poeng, så er måten du bruker stemmen din på helt avgjørende for om ord og innhold formidles med kraft og tyngde. Ved å bruke stemmen på en god og naturlig måte, kan du virke trygg og tillitvekkende når du snakker. En skjærende, skingrende, høyfrekvent stemme har vanskeligere for å selge inn budskapet sitt. Stemmen er noe vi kan endre og ta kontroll på, og ved hjelp av stemmeteknikk kan vi ta kontroll på nervøsitet og sørge for at vi høres sikker ut, selv om vi ikke nødvendigvis føler oss slik på innsiden.

Hvorfor er det slik at to mennesker kan si det samme, men bare én av dere blir hørt? Stemmebruk handler ikke bare om å bli hørt, men også om å bli oppfattet slik som du ønsker å bli oppfattet. God pusteteknikk påvirker både kraften og klangen i stemmen din, og vil således kunne skape en stemme med autoritet.

Kurset starter med en innledende bolk med felles instruksjon i øvelser. Deretter går dere i grupper, hvor hensikten er å veilede hverandre og mengdetrene på god taleteknikk. Stemmecoachen går rundt og veileder. Fokus vil være på å integrere god talepust som en ny vane, og komme godt i gang med eget stemmearbeid. Trening gjør mester og repetisjon er nøkkelen til suksess, men vi vet av erfaring at øvelsene ofte «koker bort» fordi man ikke får satt av nok tid til å trene. Denne første øvingen er aller viktigst fordi den sikrer at du gjør øvelsene riktig, og at du opplever effekt av øvelsene. 

Overføring til spontantale og det å hente frem den gode stemmen når det virkelig gjelder, er den vanskeligste delen. Ved å lære teknikker og å trene under kyndig veiledning, blir du mere motivert og «tvunget» til å investere litt ekstra tid, og dermed ha bedre forutsetning for å integrere god stemmebruk i egen tale. 

Kurset inkluderer en individuell time etter avtale med stemmecoachen hvor fokus er på de konkrete behovene du måtte ha for instruksjon og trening.

(Kurset flyttes fra 21. september til 30. november)