Straff som fortjent - en rettssak som rollespill

Rettssak som rollespill - bilde av en vei

Arendal Gamle Rådhus

15.08.2017 13:00 - 15:00

En bilist blendes av solen og kjører 3-4 sekunder uten å stanse. Når bør man dømmes for uaktsomt drap i trafikken?

Som publikum må du ta stilling til skyldspørsmålet, og utmåle straff. Velkommen til Advokatforeningens rettsak som rollespill. Kjente jurister og skuespillere fra Arendal Dramatiske Selskap spiller rollene.

Deltagere:

  • Tingrettsdommer Inga Bejer Engh
  • Advokat Berit Reiss-Andersen
  • Politiadvokat Sturla Henriksbø
  • Skuespillere fra Arendals Dramatiske Selskab