Strategisamling: Fra drøm til virkelighet – strategi i praksis

2 ikke-juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

15.01.2020 17.00 - 19.00

Kr 1050 for medlemmer / kr 1800 for andre

Kurset er avholdt

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Hvorfor er strategi viktig?
  • Hvorfor lykkes så få med sitt strategiske arbeid?
  • Målformuleringer – Strategiprosessens suksessfaktor nr 1
  • I hvilke markedssegment skal virksomheten være aktiv i, og hvilke spesielle særegenheter gjelder i disse segmenter
  • Identifisere utfordringer knyttet til de ulike målene, finne deres løsninger og definere aktiviteter knyttet til disse
  • Fokus på det man skal drive med, velge bort alt annet
  • Hva «treffer oss i morgen» - omverdensanalyse
  • Endringsledelse

Foredragsholder Erik Ødegaard har lang toppleder erfaring fra ledende Nordiske konsern, herunder Svenska Handelsbanken, Telenor og Cap Gemini, Ernst & Young. Ødegaard har også lang erfaring som strategisk rådgiver for ledende nordiske selskaper, herunder betydelig erfaring med strategisk og operativ ledelse fra store norske advokatfirmaer. 

Dørene åpner kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.