Studentmedlemmer: De første rettssakene

Advokatforeningen inviterer alle studentmedlemmer til å delta på det populære kurset «De første rettssakene». Kurset har vært holdt for foreningens advokatfullmektiger i nærmere fem år og resulterte i boken «Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel».

Digitalt

10.05.2021 17.00 - 19.00

Pris: Gratis for Advokatforeningens studentmedlemmer

Meld deg på her

Før man har fått det å gå i retten skikkelig under huden, har man gjerne mange spørsmål om hvordan rettssaker best bør gjennomføres. Dette kurset gir en rekke råd og tips fra tre erfarne prosedyreadvokater som ikke lenger er like unge, men som fortsatt husker hva man lurte på i begynnelsen av karrieren. De vil gå gjennom en sivil sak med fokus på det aller mest praktiske:

- Hvordan foregår saksforberedelsen?
- Hvordan utformes de skriftlige de innleggene?
- Hvordan arbeider advokater målrettet og effektivt i denne fasen?
- Hvordan håndtere nye forhold under hovedforhandlingen?
- Hva kjennetegner et godt innlegg i retten?

Kursholderne vil med eksempler fra egne erfaringer i retten gi økt forståelse for en del av det klassiske advokathåndverket, og med det også gi nyttige perspektiver i prosessfaget.