E-kurs: Tariffavtaletolkning

I dette kurset får du en innføring i tariffavtaletolkning

1 juridisk time

E-Kurs

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK/ Andre: 1 450 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Tariffavtaletolkning er en spesiell form for avtaletolkning, som får betydning for mange ansatte og arbeidsgivere. Tariffavtalen inngås mellom to tariffparter og får bindende virkning for mange flere enn ved vanlig avtaletolkning. Tariffavtaletolkning er en særegen avtaletype og må tolkes i lys av disse særtrekkene. Selv om tariffavtalene har et lovspreg, så er, og blir det avtaler. Det er derfor tariffpartenes oppfatning av regelverket vi søker etter, og ordlyden er det fremste beviset for hva partene har ment. Der hvor orldyden ikke gir veiledning kan andre momenter bli sentralt.

Dette er et digitalt kurs og kan tas når som helst.