E-kurs: Tilbakehold og deponering i overleveringsfasen etter AVHL. og BUOFL.

I forbindelse med overtakelse av bolig og næringslokaler dukker det ofte opp spørsmål om tilbakehold av deler av kjøpesummen. For nye boliger er det også aktuelt med deponering etter bustadoppføringslova §49. Dette e-kurset tar for seg situasjoner knyttet til overtakelses- og oppgjørsfasen.

1 juridisk time / 1 eiendomstime

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK/ Andre: 1 450 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

I forbindelse med overtakelse av bolig og næringslokaler dukker det ofte opp spørsmål om tilbakehold av deler av kjøpesummen. For nye boliger er det også aktuelt med deponering etter bustadoppføringslova §49. En typisk situasjon som ofte oppstår er at kjøper oppdager noe han mener er en mangel, og vil holde igjen eller deponere en del av kjøpesummen.

Selger mener på sin side at alt er i orden, og vil ha alt utbetalt. Det er de nærmere reglene for denne og tilgrensende situasjoner gjennom overtakelses- og oppgjørsfasen vi ser se nærmere på i dette kurset.

Vi belyser spørsmål som hva selger kan gjøre når han mener kjøpers tilbakehold er uberettiget, hva risikerer partene når de tar feil av sin rettsposisjon, og når opphører kjøpers adgang til å tilbakeholde eller deponere?

Hvis kjøper holder et beløp tilbake på meglers klientkonto, kan han senere be om å få beløpet utbetalt? Og, hva skjer når kjøper har tilbakeholdt beløp på grunn av en mangel, og når den er utbedret dukker det opp en ny mangel. Kan kjøper da fortsette å tilbakeholde på et nytt grunnlag?  Dette er noen av temaene vi skal belyse i dette e-kurset, og det blir også gitt råd til kjøper og selger i de ulike situasjonene som kan oppstå.

Vi henter eksempler først og fremst fra boliger, men temaet er også aktuelt for næring.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.