Frokostseminar om rettsstatspolitikk

Advokatforeningen inviterer til idemyldring og workshop

Juristenes hus, Kr. Augustsgt. 9, Oslo

05.12.2019 08.00 - 10.30

Opptatt av rettsstaten? Gi den en politikk

Meld deg på!

Vil du være med å utvikle en rettsstatspolitikk?

Advokatforeningen inviterer til idemyldring og workshop. Trenger vi en rettsstatspolitikk? Hvordan bør den utformes?

Velkommen til Juristenes Hus onsdag 5. desember kl. 08.30 – 10.00. Frokost fra 08.00.

Rettsstaten er en av de mest verdifulle konstruksjoner vår sivilisasjon har skapt.

Rettsstaten balanserer politikernes makt, skaper transparens og etterrettelighet i myndighetsutøvelsen, hindrer korrupsjon, fremmer menneskerettigheter og menneskeverd, skaper rettssikkerhet og fremmer økonomisk vekst. Ja, forskning viser at rettsstaten til og med forbedrer folkehelsen og øker gjennomsnittlig levealder. Og rettsstaten avgjør hvor like vi er for loven – i et samfunn der stadig mer blir ulikt.

Rettsstaten er under press i mange land, og folk samles i gatene for å forsvare den. Slik er det ikke i Norge, som har en av verdens mest velfungerende rettsstater. Så hvorfor engasjere oss?

Fordi rettsstaten ikke bare har en beskyttende effekt, mot overgrep, korrupsjon og myndighetsmisbruk. Den har også en samfunnsbyggende og humaniserende effekt.

Rettsstaten motvirker sosiale forskjeller og skaper trygghet, menneskeverd og velstand. Det er denne effekten det handler om i velfungerende rettsstater - som den norske.

Rettsstaten får lite oppmerksomhet fordi verdien av den kan være vanskelig å oppdage. Verdien handler gjerne om hendelser som ikke skjer.

Verdien av rettsstaten er den broen som ikke kollapser, fordi en inkompetent entreprenør ikke kunne bestikke seg til å bygge den noen år tidligere.

Verdien er de feilkonstruerte, brannfarlige og giftige produktene du ikke blir lurt til å kjøpe, fordi selgerne vet at de vil bli stanset og dømt.

Verdien er de personkrenkelser og menneskerettighetsbrudd som aldri finner sted, fordi rettsstaten virker oppdragende på de fleste av oss – og straffeforfølger resten.

Rettsstaten er et verktøy demokratiet trenger for å virke, samfunnet trenger for å utvikle seg og menneskeverdet trenger for å bli respektert.

 

Program:

08:00      Servering av frokost og kaffe

08:30       Velkommen/ v Jon Wessel-Aas

08:40       Panelsamtale om rettsstaten:

Jon Wessel-Aas
Aslak Bonde
Peter Frølich (Høyre) – Justiskomiteen
Maria Aasen-Svendsrud (AP) – Justiskomiteen
Representanter fra interesseorganisasjoner  

09:25      Workshop i grupper
- Hvilken betydning har rettsstaten for din organisasjon/interesser/medlemmer/?

10:10        Oppsummering av samtalene i fellesskap

10:30       Avslutning