Troms krets: Invitasjon til Juslunch i Tromsø 13. desember 2022

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

13.12.2022 11.30 - 12.30

Tema: Ny barnevernslov, hva er nytt?

Pris: Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist: Torsdag 8. desember 2022

Meld deg på her

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Om foredragsholder:
Professor dr. juris Trude Haugli fra det juridiske fakultet, UiT Norges Arktiske universitet.

Haugli er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske universitet, der hun også tidligere har vært dekan. Hun har også vært konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett, leder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda og leder for det regjeringsoppnevnte Barnevernslovsutvalget.

Hun har særlig forsket på barns rettigheter og rettsstilling, og har også bidratt til etableringen av fagområdet barnerett i Norge. Hun leder også forskergruppen for barnerett ved UiT.