Troms krets: Invitasjon til juslunch i Tromsø

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

14.12.2021 11.30 - 12.30

Pris: kr 110,- dersom du ønsker rundstykker eller tilsv. og kaffe/te Tema: Norsk barnevern og Den Europeiske Menneskerettighets- domstol (EMD)

Foredragsholdere: Dekan og professor Lena Bendiksen, Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet Påmeldingsfrist: 9.desember

Meld deg på her

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110) oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.