Troms krets: Juslunch 10. mai

Advokatforeningen i Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til juslunch i Tromsø tirsdag 10. mai

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

10.05.2022 11.30 - 12.30

Påmelding: Innen 5. mai til juslunch@online.no

Meld deg på her

Foredraget denne gangen blir med stipendiat Bendik Midtkandal fra det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, med tema:

Hvordan forholder Høyesterett seg til urfolkserklæringen, ILO-169 og SP artikkel 27?
• På sporet etter utviklingstrekk – både positive og negative

I foredraget vil foredragsholderen se nærmere på hvordan vår øverste domstol forholder seg til et knippe av samenes internasjonale rettigheter. Mest tid blir viet til SP artikkel 27, som ble ansett krenket av Høyesterett for første gang i Fosen-dommen (HR-2021-1975-S) i fjor.

Foredraget og lokalitetene er sponset av arrangørene. For rundstykker og kaffe/te, betales kr 110. Vennligst oppgi om du ønsker mat og drikke ved påmeldingen. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.

Påmelding: Innen 5. mai til juslunch@online.no