Velkommen til årsmøte for 2021, inkludert faglig kurs og årsfest

Troms Krets av Den Norske Advokatforening inviterer til årsmøte på Scandic Ishavshotell, Tromsø torsdag 31. mars 2022 kl 14.00.

Scandic Ishavshotell, Tromsø

31.03.2022 14.00

Påmelding innen 21. mars til amf@haagensenbakkelund.no Pris middag/årsfest NOK 500,-

Meld deg på her

Program for årsmøtet er:
14:00-16:00 Kurs (Nord-Norge salen)Advokat/partner Ola Nisja, Wikborg Rein:  «Advokatens rolle i rettsmekling» - gir to godkjente etterutdanningstimer

16:00-16:15 Kort pause

16:15-17:00 (ca.) Årsmøte (Nord-Norge salen)

17:30 Middag og årsfest (Panorama-salen)
– tilpasset meny/allergier bes meddelt ved påmelding

Påmelding innen 21. mars til amf@haagensenbakkelund.no

Pris middag/årsfest NOK 500,-

Agendaen for årsmøtet er som følger:
- Valg av møteleder og referent
- Godkjenning av innkalling
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
- Valg

Kretsstyret:
Det skal velges ett nytt styremedlem for Anna-Maria Feodoroff og et nytt varamedlem for Ola Knapp Pedersen.

Valgkomitéen, bestående av Bård Utstøl Pettersen, Tom Martin Bersvendsen og Håvard Utstøl Jakobsen vil fremme forslag som vil bli ettersendt om få dager

Valgkomité:
Det skal velges tre medlemmer til valgkomité, en leder og to medlemmer.

Yngre advokater:
Det skal velges ytterligere ett i tillegg til de to sittende, a.h.t. kontinuiteten

- Eventuelt
Saker til eventuelt bes meldt til bo@ostgard.no innen 21. mars 2021.