Troms krets: Velkommen til årsmøte

Digitalt

20.05.2021 18.00 -

Påmeldingsfrist 16. mai

Meld deg på her

På grunn av restriksjonene i samfunnet som følge av Korona-viruset, er kretsstyret kommet frem til at årsmøte 2021 må avholdes digitalt, på samme måte som for 2020.

Tradisjonen med kurs og festmiddag i forbindelse med årsmøtet må dessverre utgå.

Årsmøtet vil bli avholdt:
Torsdag 20. mai 2021 kl. 1800, over Teams

Agendaen for årsmøtet er som følger:
- Valg av møteleder og referent
- Godkjenning av innkalling
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
- Gjennomgang av saker til høring
- Valg

Kretsstyret:
Det skal velges ett nytt styremedlem for Bård Utstøl Pettersen og et nytt varamedlem for Birte Hansen Nordgård

Valgkomitéen,bestående av Kathrine Jakobsen, Tom Martin Bersvendsen og Håvard Utstøl Jakobsen fremmer følgende enstemmige forslag:

Som styremedlem foreslås Birte Hansen Nordgård.
Som nytt varamedlem foreslås Ørjan Renland.

Valgkomité:
Det skal velges tre medlemmer til valgkomité, en leder og to medlemmer.

Eventuelt:
Saker til eventuelt bes meldt til bo@ostgard.no innen 13. mai 2021.