Invitasjon til dialogmøte fra Fylkesnemnda i Trøndelag

Statens Hus – auditoriet.

30.09.2022 13.00 - 16.00

Påmeldingsfrist: Fredag 16. september 2022

Meld deg på her

Formålet med møtet:

Fylkesnemnda ønsker å legge til rette for menings- og erfaringsutveksling mellom aktørene, som opptrer i fylkesnemnda. Alle aktører inviteres til å bidra til at behandlingen av fylkesnemndssakene blir behandlet på best mulig måte innen de rammer som er gitt.

Fylkesnemnda ønsker å opptre tillitsvekkende, faglig sterk og forutsigbar for samtlige parter.

Disse målene kan best nås gjennom en god og løpende dialog med brukerne av fylkesnemnda. Det tas sikte på slike dialogmøter en gang hvert halvår fremover.

Agenda for møtet:

Kl. 13:00               Innledning.

Kl. 13:15               Behandling av saker etter barnevernloven.

Innledning med informasjon om status quo.

Saksforberedelsen:

- Særlig om saksframlegg.

- Planmøter

Forhandlingsmøtet:

- Gjennomføring.

Erfaringer og forventninger.

Kl. 14:45               Pause

Kl. 15:00 Samtaleprosess.

Innledning – informasjon om status quo.

- Forberedelse.

- Gjennomføring

Erfaring og forventning.

Kl. 16:00 Avslutning.

Vi oppfordrer til konstruktive og ærlige tilbakemeldinger for å sikre en god og lærerik debatt rundt viktige tema. Invitasjon er sendt til kommuneadvokatene, privatpraktiserende advokater samt til ledelsen i de kommunale barneverntjenestene.

Arranmgementsansvarlige:

Anita Rian Lykken     - fylkesnemndleder

Hans Vikheim            - fylkesnemndleder