Ungdomskriminalitet. Hva skjer, og hva kan vi gjøre?

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar – der fagmiljøer og politikere møtes.

Gutt med jeans og joggesko går på brostein
3 juridiske timer

Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

02.05.2019 09.00 - 12.15

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Medlemmer av Advokatforeningen gis 3 juridiske etterutdanningstimer.

Det pågår for tiden en viktig debatt i media om ungdomskriminalitet og straff av ungdom. I Norge har vi hovedsakelig en kunnskapsbasert kriminalpolitikk. Det er samspillet mellom fag og politikk som har gjort Norge ledende på strafferettspleie. Vi kan derfor vise til noen av de beste resultatene i verden på dette området. Den kunnskapsbaserte kriminalpolitikken utfordres når presset mot politikerne om å vise handlekraft øker. Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger.

PROGRAM

09.00-09.10

Velkommen

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen

09.10-10.00

Ungdom og kriminalitet

Kriminalitetsutviklingen: Sigmund Book Mohn (SSB) og Kristin Elnæs (POD)

Kommentar: Inga Bejer Engh, barneombud

Kommentar: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

10.00-10.30

Pause og enkel servering

10.30-11.00

Ungdom og straff

Ingun Fornes, postdoktor ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen

Sigrid Bay, konstituert direktør i Konfliktrådet

11.00-11.15

Hvorfor ungdom begår kriminalitet

Ungdom i Forandringsfabrikken forteller

11.15-11.30

Pause og enkel servering

11.30-11.45

Hva gjør regjeringen?

Tor Mikkel Wara, justis- og innvandringsminister (FrP)

11.45-12.15

Samtale

Lene Vågslid, leder av justiskomiteen (AP)

Peter Frølich, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson (H)

Petter Eide, stortingsrepresentant (SV)

Hanne Eriksen, Alternativ til vold

Marijana Lozic, advokat

12.15-12.30

Oppsummering og noen tanker om veien videre

Tor-Aksel Busch, riksadvokat