Velkommen til barnevernkonferansen i Bergen 2022

Digital deltakelse eller fysisk oppmøte på Scandic Ørnen

22.09.2022 09.30 - 16.15

Pris:

• Digital konferanse: Kr. 800,- per person.                                                                                                                                 • Fysisk oppmøte på Scandic Ørnen: Konferanse med lunsjbuffet kr. 1800,- per person. / Konferanse med lunsjbuffet og middag den 22. september kr. 2500,- per person.

Påmeldingsfrist:                                                                                                                   • Fysisk deltakelse: Mandag 5. september 2022                                                                                                                   • Digital deltakelse: Tirsdag 20. september 2022

Meld deg på her

Fylkesnemnda i Vestland inviterer til konferansen "Barnevern22 - Fra tvang til avtale på barnevernrettens område. Samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker." Formålet med den årlige barnevernkonferansen er å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker nemda i Vestland at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.

Temaet i år er samtaleprosess i fylkesnemndene. Samtaleprosess er en dialogisk prosessform, med elementer av mekling. Målet er å bedre partenes kommunikasjon og forståelse, og partene har anledning til å inngå både midlertidige og permanente avtaler. I juli 2020 ble samtaleprosess innført som permanent ordning for samtlige fylkesnemnder i landet, og dermed avsluttet som prøveprosjekt etter 4 år. Nemndleder kan nå tilby sakens parter å delta i en samtaleprosess som alternativ til ordinær behandling, dersom saken er egnet for det.