Webinar om oppgjørsoppdrag

2 eiendomstimer

Webinar på Teams

06.12.2022 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Foredragsholder: partner/styremedlem og advokat, Chriss Bjorøy

Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. desember 2022

Meld deg på her

Hvem passer kurset for?                                                                                            Kurset passer for alle advokater som stiller sikkerhet for eiendomsmegling, men også for de som tenker å starte med eiendomsmegling.

Hva lærer du?
I dette kurset gjennomgår vi hvordan oppgjøret ved bruktsalg og oppgjørsoppdrag gjennomføres. Det vil si: Oppdragsinngåelse, innledende arbeid, forberedelser til kontraktsmøte, kontraktsmøte, etter kontraktsmøte, overtakelse, oppgjør og etterarbeid.

Oppgjørsoppdrag med eller uten skriving av kontrakt er omfattet av eiendomsmeglingsloven, og skal utføres i overensstemmelse med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser.

Handelen skal gjennomføres på en slik måte at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

Du som advokat er derfor underlagt undersøkelses- og opplysningsplikt, og det er krav til opplysninger du plikter å fremskaffe, kontrollere og videreformidle til kjøper.

Følgende temaer vil bli behandlet på kurset:
- Rammeverket for mellommannens oppgjørsarbeid
• Sikkerhetsstillelse
• Opprettelse av klientkonto
• Rapportering til Finanstilsynet
• Depot
- Gjennomføring av et oppgjørsoppdrag
• Inngåelse av oppdrag – oppdragsavtalen
• Identitetskontroll og risikovurdering – rutiner for å motvirke hvitvasking
• Journalføring
• Innhenting av informasjon?
• Kontrakt, overskjøting og økonomisk oppgjør
• Avslutning/arkivering
- Særlig om prosjektoppgjør

Arbeidsform                                                                                                                Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis i chatten.

Om foredragsholder                                                                                                        Advokat Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Bjorøy bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.