YA Oslo: De første rettssakene

Nok en gang inviterer Yngre advokater Oslo krets til kurset "De første rettssakene"

2 juridiske timer

Universitetsgata 9

13.02.2023 17.00 - 19.00

500 kr for medlemmer, 700kr for andre

Meld deg på her

Før man har fått det å gå i retten skikkelig under huden, har man gjerne mange spørsmål om hvordan rettssaker best bør gjennomføres. Dette kurset gir unge advokater og fullmektiger en rekke råd og tips fra tre prosedyreadvokater som ikke lenger er like unge, men som fortsatt husker hva man lurte på i begynnelsen av karrieren. De vil gå gjennom en sivil sak med fokus på det praktiske:

- Hva bør man tenke på i saksforberedelsen?
- Hvordan bør prosesskriv utformes?
- Hvordan kan man arbeide mer målrettet og effektivt?
- Hvordan håndterer man nye forhold under hovedforhandlingen?
- Hva kjennetegnet et godt innlegg i retten?
- Hva er riktig påstand?
- Hvordan håndteres sakskostnader?

Kursholderne vil blant annet synliggjøre vanlige feil som er lette å unngå. Formålet er å skape en trygghet for det å gå i retten, og at deltakerne står bedre rustet til neste rettssak.

Foredragsholdere er Christian Reusch, Ola Nisja og Kaare Andreas Shetelig. Samme har de skrevet boken "Ærede rett! - Kræsjkurs i sakførsel"