YA Oslo: Velkommen til høstsamling

Yngre Advokater Oslo krets inviterer til høstsamling fredag 27. august 2021, kl. 17:00.

Litteraturhuset i Oslo

27.08.2021 17.00 -

Arrangementet er gratis

Meld deg på her

Vi gleder oss til drikke, hygge og faglig innslag på Litteraturhuset.

Temaet for kvelden er: Advokathverdagen i lys av ny advokatlov - endret rettstilstand eller samordning av eksisterende prinsipper?

Det har tatt fem år å få på plass advokatloven. Gjennom arbeidet med lovreguleringen har det også oppstått viktige diskusjoner om deler av advokatvirksomheten.

Så hva innebærer egentlig ny advokatlov for advokathverdagen? Hva er de viktigste endringene, hva har vært gjenstand for størst diskusjon, og hva bør særlig yngre advokater være oppmerksomme på når den nye loven trer i kraft?

Yngre Advokater Oslo krets står klare med velkomstdrink og Henrik Simseth er klar for å gjennomgå de mest sentrale punktene i loven.