Yngre Forsvarere: Forsvarerarbeid forut for hovedforhandling, herunder bistand under avhør

1 juridisk time

Advokatforeningens lokaler, Universitetsgata

24.05.2022 17.00 - 18.00

Pris: Gratis

Meld deg på fysisk her

Forsvarerens arbeid starter ofte allerede i etterforskningsfasen av en sak. Hvordan kan man drive aktivt forsvarerarbeid i etterforskningsfasen? Hva er forsvarers rolle ved bistand i et avhør? Dette er temaer som er aktuelle i arbeidet som forsvarer, særlig for yngre advokater.

Advokat Nicolai V. Skjerdal har arbeidet som forsvarer i et bredt spekter av straffesaker i en årrekke. Han har møterett for Høyesterett, og er eier og advokat i Fend advokatfirma DA. Skjerdal har lang erfaring med hvordan advokater kan drive et aktivt forsvar også i etterforskningsfasen av en sak. Han vil gi oss en innføring i dette arbeidet. Det vil åpnes for diskusjon og spørsmål fra kursdeltakerne.

Skjerdal vant Advokatforeningens talentpris 2021 for årets prinsipal/leder.

Kurset finner sted fysisk i Advokatforeningens nye lokaler. For de som ikke har mulighet til å møte fysisk, vil det være mulig å melde seg på til digital deltakelse.

Det gis én juridisk etterutdanningstime.

Seminaret organiseres i regi av Yngre forsvarere, som er et utvalg under Advokatforeningens forsvarergruppe.