Yngre forsvarere: Menneskerettigheter i straffesaker - utvalgte emner

28.06.2022 17.00 - 18.00

Meld deg på her

Sverre Erik Jebens er blant mangt tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett, dommer i EMD, forfatter og nå ekstraordinær lagdommer. Han vil dele av sin kunnskap med Yngre Forsvarere med foredraget «Menneskerettigheter i straffesaker - utvalgte emner».

Webinaret vil foregå over Microsoft Teams.

Seminaret gir én etterutdanningstime