Yngre Forsvarere:Espen Wangberg innleder om tilrettelagt avhør

1 juridisk time

Videolink

02.12.2020 17.00 - 18.00

Kurset er gratis.

Meld deg på her

Seminarets tema er tilrettelagt avhør av fornærmede og øvrige vitner. Tilrettelagte avhør gjøres som en del av politiets etterforskning og for å unngå at barn under 16 år behøver å vitne i retten.

Reglene for når og hvordan tilrettelagt avhør skal gjennomføres vil bli gjennomgått. Wangberg vil også fortelle om sine erfaringer som både forsvarer og bistandsadvokat under gjennomføring av tilrettelagt avhør.

Som bistandsadvokat jobber man side om side med politiet, mens man som forsvarer kan kjenne på at de øvrige aktørene på Statens Barnehus er på fornærmedes side, og at man som forsvarer står ganske alene om sin klients interesser, og om hva som bør fremkomme av avhøret av barnet. På bakgrunn av dette vil redegjøres for, og gis råd om, hva en kan og bør foreta seg, ut ifra hvilken rolle man besitter under avhøret.

Advokat Espen Wangberg er styremedlem i Forsvarergruppen, og er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere vært fast bistandsadvokat i samme rettskrets.

Seminaret gir én etterutdanningstime og finner sted via videolink. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til deltakelse før kursstart.