Zoom-faglunsj - Rettspragmatisk frigjøring

24.09.2020 12.00 - 13.00

Du vil ved påmelding få tilsendt en lenke til zoom-møtet

Meld deg på her

I de siste tiårene har den tradisjonelle norske rettspragmatisk tilnærming ved løsningen av rettslige spørsmål blitt utfordret av en substansiell rettsformalisme. Denne formalisme binder den rettslige argumentasjonen opp til forutbestemte relevans og vektkriterier i fører mange tilfeller til resultater i strid med den allmenne rettsfølelsen/ rettferdighetsoppfattelsen.

I et aktuelt spesialnummer i Kritisk Juss (nr. 3, 2020) adresserer norske og danske rettslærde denne problemstillingen og foreslår en revitalisering av rettspragmatisk tenkning som en vei ut av uføret.

Tor Inge Harbo er professor i rettsvitenskap. Han har dobbel doktorgrad i henholdsvis statsvitenskap (Berlin) og rettsvitenskap (European University Institute). Han har videre
vært gjesteforsker blant annet ved University of Oxford og ved Harvard Univeristy.