Nyhet! Behandlingsforsikring

Forsikringen garanterer konsultasjon innen 10 virkedager og dekker 10 fysikalske behandlinger uten krav om legeerklæring.

Rask og god behandling kan gi kortere eller ingen sykemeldingsperiode. Frykt for lang kø til helsehjelp er grunnen til at stadig flere kjøper behandlingsforsikring.

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud garanterer konsultasjon innen 10 virkedager.

Behandlingsforsikringen dekker bl.a.:

 • 10 behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m. uten krav om henvisning fra lege,
 • 10 behandlinger hos psykolog etter henvisning fra lege,
 • undersøkelse og behandling hos spesialist,
 • operasjon på private sykehus,
 • utgifter til gjenopptrening etter operasjon,
 • 3 måneders rehabilitering,
 • tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon,
 • second opinion,
 • kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency), som vil si at det er mulig å få dekket behandling som ikke er godkjent i Norge.

Inkluderte tilleggsdekninger:

 • Tryg legehjelp for hele familien (legehjelp på telefon døgnet rundt),
 • Psykologisk førstehjelp, inntil 10 behandlingstimer uten henvisning,
 • Mestringstelefonen (rådgivning psykisk helse).

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Vi har fremforhandlet et eget tilbud for firmaer som ønsker å tegne behandlingsforsikring for alle ansatte og et eget tilbud om behandlingsforsikring for de som ønsker å tegne forsikringen individuelt.

For advokatfirma som tegner behandlingsforsikring for 5 eller flere ansatte er det ikke krav om utfylling av helseerklæring.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om behandlingsforsikring for firmaer og tegne forsikringen elektronisk.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om behandlingsforsikring individuell og tegne forsikringen elektronisk. 

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway, Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25