Kontorforsikring

Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring (eiendelsforsikring) er en kombinert forsikring som dekker skade på inventar og løsøre forårsaket av blant annet brann, vann og tyveri, i tillegg til andre plutselige og uforutsette skader.

Kontorforsikringen dekker advokatfirmaets maskiner, inventar og løsøre, inkludert nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret på inntil 10 % av forsikringssummen. Ved dekningsmessig skade vil forsikringen også dekke rekonstruksjon av arkiver, samt gi erstatning ved et eventuelt avbrudd med tre ganger valgt forsikringssum.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25