Familieulykkesforsikring

Familieulykkesforsikring gir økonomisk sikkerhet dersom du eller ektefelle/samboer eller barn skulle bli utsatt for en ulykke. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke. 

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om familieulykkesforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

  • Medisinske behandlingsutgifter
  • Erstatning til etterlatte barn
  • Benbrudd og brannskade

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om familieulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25