Sykeavbruddsforsikring

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet, og bør tegnes av alle advokater som driver alene eller i små fellesskap.

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden faste utgifter fortsetter å løpe, mens inntektene reduseres eller uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et sykefravær gi store økonomiske bekymringer. Advokatforeningen anbefaler derfor at alle advokater som driver alene eller i små fellesskap tegner sykeavbruddsforsikring.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

  • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100 % sykemelding. Forsikringen gir full erstatningsutbetaling ved 90 % sykemelding, slik at man kan arbeide litt dersom det er nødvendig
  • Man kan velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50 % sykemelding.
  • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per kalenderdag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
  • Man velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.
  • Forsikringen dekker advokatvikar ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 25 000 for å hindre rettstap for klienter.
  • Man velger om karenstiden skal være 14 eller 30 dager, det vil si om forsikringsutbetalingen skal begynne etter 14 dagers sykdomsfravær eller først etter 30 dagers sykdomsfravær.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25