Reiseforsikring

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser for deg som selvstendig næringsdrivende eventuelt den/de som er ansatt hos deg.
Du kan utvide forsikringen til å omfatte ferie-/fritidsreiser.

Kjøp forsikringen her

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser for deg som selvstendig næringsdrivende og for den/de som er ansatt hos deg.
Dersom du utvider tjenestereiseforsikringen til å omfatte ferie-/fritidsreiser, gjelder denne for hele familien og for fritidsreiser i hele verden. Barn, herunder også særkullsbarn, adoptiv- og fosterbarn, er omfattet av familieforsikringen frem til barnet fyller 21 år. Det er en forutsetning at barnet har samme registrerte bostedsadresse som en av foreldrene.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

 • Reisevarighet
  Forsikringen dekker tjenestereiser med en varighet på inntil 60 dager. Forsikringen dekker også ferie-/fritidsreiser med en varighet på inntil 60 dager, dersom man kjøper denne utvidelsen.
 • Reisegods
  Forsikringen dekker reisegods med inntil kr. 150 000 per person, og inntil kr. 500 000 samlet for familien.
 • Reisesyke
  Medisinske utgifter er dekket med ubegrenset forsikringssum.
 • Hjemtransport
  Utgifter til hjemtransport er dekket med ubegrenset forsikringssum.
 • Privatansvar
  Privatansvar er dekket med inntil 15 millioner.
 • Rettshjelp
  Utgifter til rettshjelp er dekket med inntil kr. 100 000.
 • Egenandel ved leiebil i utlandet 
  Egenandel ved leiebil i utlandet er dekket med inntil kr. 10 000.
 • Personlig sikkerhet
  Utgifter til evakuering ved krig, terror, epidemi og katastrofer er dekket med ubegrenset forsikringssum.

  I tillegg dekkes kidnapping, lete- og redningsomkostninger, psykologisk førstehjelp og konsulent ved frigivelse, se maksimal forsikringssum i vilkårene.

 • Avbestilling av reise
  Avbestilling av reise dekkes med inntil kr. 125 000 per person, og totalt kr. 250 000 per familie.
 • Ulykkesforsikring
  Ved dødsfall utbetales for voksen kr. 300 000 og for barn kr. 50 000. Ved medisinks invaliditet dekkes for voksen kr. 300 000 og for barn kr. 500 000 For fullstendig dekningsomfang, se dekningsoversikt og forsikringsvilkårene.

TILLEGGSDEKNING

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om reiseforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekning:

 • ID Tyveri
  Forsikringen dekker kostnader knyttet til identitetstyveri med inntil kr. 125 000.

SLIK TEGNER DU VÅR REISEFORSIKRING

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring leveres av Gouda Reiseforsikring, et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringen kjøpes elektronisk hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS, i Locktons forsikringsportal

Forsikringen er på grunn av sin form ikke en kollektiv avtale med Advokatforeningen som forsikringstaker. I stedet er det valgt et organisert fellesinnkjøp med Advokatforeningen som initiativtaker, tilrettelagt av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

En følge av forsikringskjøpet er at Lockton blir forsikringsmegler for deg/advokatfirmaet. Ved kjøp avgis det derfor samtidig en fullmakt om at Lockton kan opptre som megler for deg/advokatfirmaet. Fullmakten gjelder bare for det enkelte forsikringsprodukt/de forsikringsproduktene som du/advokatfirmaet kjøper. Meglerfullmakten vil opphøre når forsikringsavtalen opphører. Dersom du ønsker å avslutte eller flytte forsikringen, vil meglerfullmakten opphøre samtidig.

For å kunne kjøpe forsikringen er det en forutsetning at du/advokatene og advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

PREMIEBEREGNING

Premien beregnes automatisk under kjøpet i forsikringsportalen.

KONTAKT

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82