Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring, kan tegnes for bare å dekke jobbreiser, alternativt som en heltidsreiseforsikring som også dekker fritidsreiser.

Reiseforsikringen kan tegnes enten som en jobbreiseforsikring, alternativt som en heltidsreiseforsikring. Som jobbreiseforsikring vil forsikringen bare dekke jobbreiser. Dersom forsikringen tegnes som en heltidsreiseforsikring, dekker forsikringen alle reiser, uavhengig av om de er jobbreiser eller fritidsreiser. Heltidsreiseforsikringen dekker hele familien, inkludert hjemmeboende barn frem til de har fylt 21 år. 

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25