Familieulykkesforsikring

En familieulykkesforsikring gir erstatning dersom du, partner eller barn skulle bli utsatt for en ulykke. Den dekker behandling og tapt livsutfoldelse, og gir i verste fall erstatning til etterlatte.

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke. 

Vi ønsker en særlig god dekning dersom ulykken rammer, så vår avtale dekker også:

  • Medisinske behandlingsutgifter
  • Erstatning til etterlatte barn
  • Benbrudd og
  • Brannskade

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om familieulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25