Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikringen gir erstatning ved ulykker på fritiden. Forsikringen supplerer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, som dekker arbeidsulykker og yrkesskader.

En fritidsulykkeforsikring gir trygghet der de fleste ulykker skjer; i fritiden, og dekker også forhold som belastningsskader, kreft, hjerte- og karsykdommer med mer.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet, noe som anbefales.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25