Forsikring

Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine pårørende ved død, eller til deg ved uførhet. Forsikringen kan være et rimelig alternativ til livsforsikring, og den velges også ofte til fordel for gjeldsforsikring.

Du kan velge mellom å tegne bare dødsrisikoforsikring, eller å tegne en uførekapital i tillegg.

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være eller hvor det skjer. Uførekapitalen gir deg rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør.

Du velger også selv dekningsgrad. Med vår avtale kan du få en dekningsgrad på hele 50 G på dødsrisikoforsikringen, og 40 G på uføredekningen.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om gruppelivsforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25