Kontorforsikring

Forsikringen dekker virksomhetens maskiner, inventar og løsøre, inkludert nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret på inntil 10 % av forsikringssummen.

Ved dekningsmessig skade vil forsikringen også dekke rekonstruksjon av arkiver, og gi erstatning ved et eventuelt avbrudd med tre ganger valgt forsikringssum.

Skader skjer gjerne på uventede måter, og det er viktig med en vid dekning. I vårt tilbud dekkes derfor også:

  • Rivnings- og ryddekostnader
  • Bygningsskader i leide rom
  • Skade på bygningsmessig innredning
  • Bedriftsansvar som dekker erstatningsansvar for skade på person eller ting
  • Underslag
  • Ran

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25