Forsikring

Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring gir god og bred dekning. Du velger selv om du ønsker dekning for kun jobbreiser, eller for alle reiser.

Dersom du velger forsikring for alle reiser - jobb- og fritidsreiser - dekkes hele familien. Dette inkluderer hjemmeboende barn og barnebarn og oldebarn som reiser sammen med deg, forutsatt at de er under 21 år og ikke er dekket av annen reiseforsikring.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25