Yrkesskadeforsikring

Tilbudet om yrkesskadeforsikring er fremforhandlet med tanke på advokaters behov. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte, jf. lov om yrkesskadeforsikring § 3. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også å tegne yrkesskadeforsikring.

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker forsikringen:

  • tapt inntekt,
  • tap i fremtidig inntekt,
  • menerstatning over 15 %,
  • påførte og fremtidige merutgifter og 
  • utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall begravelseskostnader.

Advokatforeningens avtale dekker i tillegg:

  • Reisen til og fra jobb.
  • Psykologisk førstehjelp, som vil si kostander til akutthjelp som følge av psykologiske reaksjoner som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse. Maksimal dekning for psykologisk førstehjelp er kr 40 000,-
  • Tilpasninger på arbeidsplassen.

Gjennom vår avtale kan man velge om forsikringen skal dekke invaliditet fra 1-15 %, noe som anbefales.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Anders Smedsrød eller Nathalie Wedervang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: 
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wedervang Andersson 
E-post: 
telefon: 93 47 22 25