Moment organisasjon og ledelse

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med Norges største aktør innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi.

Moment er en landsdekkende aktør innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Moment er også representert i 22 andre byer i Norge. Moment har særlig erfaring med kunnskaps- og advokatbransjen og er forberedt på henvendelser fra Advokatforeningens medlemmer.

Firmaets psykologer kan gi råd i din arbeidssituasjon som advokat/advokatfullmektig. Advokatforeningens medlemmer tilbys følgende tjenester til faste, rabatterte priser:

Jobbpsykolog

De fleste av oss vil oppleve perioder i yrkeslivet der vi ønsker å prestere og fungere bedre eller videreutvikle oss selv. Moment tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. I tillegg til rent jobbrelaterte forhold vil aktuelle temaer blant annet være stresshåndtering og utbrenthet, familie-/samlivsutfordringer, angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker. Moment tilbyr også kurs og enkeltsamtaler som bidrar til bedre stressmestring.

Lederveiledning

Moment ønsker å gi ledere en arena for å tenke høyt om, og få innspill på, egen ledelse. Moments psykologer jobber tett på organisasjoner og er eksperter på psykologi i arbeidslivet. Moments organisasjonspsykologer har også god kunnskap om effektive samspill og gruppeprosesser og bistår ledergrupper på ulike måter.

Kriseberedskap

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å stå fram med en klar ledelse, ta ansvar i situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt. God beredskap, håndtering og ledelse av kriser gjør at medarbeiderne opplever å bli verdsatt, gir nødvendig støtte til ledere og sikrer organisasjonens omdømme. Moment bistår virksomheter med kriseberedskap, krisehåndtering og kriseledelse.

 

Moment sin bistand kan ytes enkeltvis i tilknytning til bestemte situasjoner, eller løpende gjennom faste avtaler eller pakkeløsninger.

Ta direkte kontakt med Moment for å avtale en konsultasjon eller inngå en rammeavtale. Oppgi at du er medlem av Advokatforeningen.

Tilbudet gjelder kun Advokatforeningens medlemmer eller advokatfirmaer der minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

 

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt Moment:

Telefon: 22 93 03 00 / 92 42 16 20

E-post: post@moment.consulting

Mer informasjon finnes også på Moment sin hjemmeside her.