Arbeidsrettslig rådgivning

Advokatforeningen tilbyr arbeidsrettslig rådgivning til våre medlemmer.

Som medlem av advokatforeningen har du rett til inntil 60 minutters gratis bistand av en advokat over telefon, e-post eller videokonferanse. Det ytes rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål knyttet til medlemmets eget arbeidsforhold. Det ytes rådgivning til medlemmer som er arbeidsgivere, såfremt spørsmålet retter seg til eget arbeidsforhold eller rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Tilbudet gjelder ikke studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer med midlertidig fravær.

Medlemmer som ønsker arbeidsrettslig rådgivning henvender seg direkte til en av følgende advokater:

Advokat Anniken Astrup
Advokatfirmaet Føyen AS
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Telefon: 21 93 10 00
E-post: anniken.astrup@foyen.no

Advokat Thomas Benson
Angell Advokatfirma AS
Postboks 163
8001 BODØ

Telefon: 75 54 45 00
E-post: thb@angelladvokatfirma.no

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Advokatforeningens arbeidsrettslige rådgivning. Vi oppfordrer medlemmene til å gjøre seg kjent med retningslinjene før medlemstilbudet benyttes.

Les retningslinjene for arbeidsrettslig rådgivning her.