Telenor Flyt

Telenor tilbyr Advokatforeningens medlemmer fra 10 % rabatt på sitt Flyt-abonnement.

Abonnementet tilpasser seg automatisk databruken til hver enkelt ansatt, enten det mer eller mindre enn gjennomsnittet. Automatisk oppgradering av datapakke er tilgjengelig ved behov, likevel slik at arbeidsgiver kan sette en grense for hvor mange datapakker som skal være tilgjengelig. Abonnementet inkluderer data rollover og fri bruk av tale og SMS, både i Norge og på reise i EU/EØS. Telenor garanter verdens raskeste nett og døgnåpen kundeservice. Abonnementet inkluderer ubegrenset lagring av bilder i MinSky.

Les mer om Telenors bedriftsabonnement og tegn avtale på: https://www.telenor.no/bedrift/. Husk å oppgi at du er medlem i Advokatforeningen.

Rabattavtalen gjelder kun Advokatforeningens medlemmer eller advokatfirmaer der minst 80 % av advokatene er medlem i Advokatforeningen.